Gmina Dobrcz

Kabaret "Lustracja"

Dania 04 lutego 2016 Radni oraz Sołtysi z Naszej Gminy zorganizowali kabaret pod tytułem "LUSTRACJA". Radni, sołtysi i pracownicy urzędu pod kierunkiem Przewodniczącej Rady Gminy Haliny Pietrzak przygotowali kabaret. Scenka przedstawiała zebranie wiejski we wsi na którym odczytano list z Warszawy nakazujący zakładanie tzw. teczek. Za główny cel obrano zlustrowanie wójta. Każda z Pań chciała tego zadania się podjąć - chętnych nie brakowało.

Widzowie nagrodzili gromkimi brawami aktorów i czekają na kolejne przedstawienia.