Gmina Dobrcz

Nowa strona Zakladu Usług Komunalnych w Dobrczu

28 lipca 2017

Zapraszamy na nowa stronę internetową Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Dobrczu z dnia 18.12.1998r. Nr III/34/98, jako zakłada budżetowy. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżąca i nieprzerwana obsługa mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb. W tym celu Zakład podejmuje produkcję i świadczenie usług w zakresie:

1. Naprawy, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych.

2. Wydawanie warunków wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Uzgadnianie projektów pod względem kolizji z urządzeniami wod-kan i melioracyjnymi.

4. Budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

5. Eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowych.

6. Prowadzenia i utrzymania PSZOK w Magdalence.

7. Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz.

8. Konserwacji oświetlenia ulicznego.

9. Budowy i konserwacji obiektów komunalnych.

10. Świadczenia innych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Nowa strona www.zuk.dobrcz.pl

Zachęcamy do skorzystania z usług oraz zapraszamy do współpracy.

 

Autor / Publikujący: Magdalena Borowicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie ZUK Dobrcz

    ZUK Dobrcz