Gmina Dobrcz

RPO na termomodernizację

11 stycznia 2018

Od marca ruszamy z termomodernizacją świetlic w Nekli, Strzelcach Dolnych i Suponinie.

Jeszcze w starym roku pan wójt Krzysztof Szala z panią Skarbnik Joanną Chylewską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz”. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach poprzez poprawę izolacji termicznej przegród budowlanych. Koszt zadania to 536.254,50zł , dofinansowanie wyniesie 455.816,32zł. Termin realizacji projektu 01.03.2018- 31.12.2018r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie , Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Autor / Publikujący: Anna Kutkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie termomodernizacja

    termomodernizacja