Gmina Dobrcz

Spełniamy Twoje zawodowe marzenia

5 lipca 2018

Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie zaprasza mieszkańców w wieku od 18 do 65 lat do udziału w projekcie "Spełniamy Twoje zawodowe marzenia".

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w projekcie Spełnimy zawodowe marzenia. Program skierowany jest  do osób dorosłych , którzy pragną zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje kompetencje zawodowe zawodowe .
Warunki jakie musi spełniać uczestnik projektu:
1.    Wiek: 18-65 lat
2.    Mieszka (nie musi być zameldowany) lub uczy się, lub pracuje na terenie Powiatu Bydgoskiego.
3.    Posiada wykształcenie co najwyżej średnie (bez policealnego i wyższego), mogą być studenci.
4.    Wyjątki:
•    dla osób 50+ wykształcenia może być dowolne,
•    dla osób z niepełnosprawnością wykształcenie może być dowolne.
5.    Nieprowadzenie działalności gospodarczej.
6.    Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
•    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA do projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” wraz z załącznikami:
    (*) Oświadczenie kandydata o zamieszkaniu na terenie Powiatu Bydgoskiego,
    (*) Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata o pracy na terenie Powiatu Bydgoskiego,
    (*) Zaświadczenie za szkoły/placówki edukacyjnej o odbywaniu nauki na terenie Powiatu Bydgoskiego,
    (**) Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
    (**) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
    Orzeczenie o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.
    Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy),
    Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej (jeżeli dotyczy),
    Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim lub oświadczenie kandydata (jeżeli dotyczy).
•    OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
•    DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”
Więcej informacji www.zsz-koronowo.pl

Źródło informacji: ZSZ Koronowo | Publikujący: Anna Kutkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie ulotka

    ulotka

  • Powiększ zdjęcie ulotka

    ulotka