Gmina Dobrcz

Informacja z Sesji Nadzwyczajnej

6 lipca 2018

Wczoraj 5 lipca br. o godz. 16.oo W GOK-u odbyła się XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Wniosek o jej zwołanie złożył Wójt Gminy Krzysztof Szala.

Przedmiotem obrad Rady były dwie uchwały ;
1.    Uchwała o zmianie w budżecie gminy na 2018r.
2.    Uchwała o zmianie w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy na lata 2018-2028.
Radni tym razem zaakceptowali proponowane zmiany i dzięki temu będzie wreszcie można przystąpić do :  remontu dachów budynków komunalnych, remontu głównej gminnej przepompowni ścieków w Borównie, wykonania odwodnienie wielu ulic i dróg zdegradowanych po okresie jesienno-zimowym, uruchomienia nowej linii autobusowej Fordon- Strzelce Dolne -Strzelce Górne - Gądecz- Hutna Wieś -Włóki- Trzęsacz-Kozielec, utworzenia Centrum Seniora w Gądeczu, utylizacje azbestu z terenu gminy oraz wykonania nowoczesnych przejść dla pieszych.
Dyskutowano jeszcze o zakupach sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w postaci wozu asenizacyjnego, równiarki drogowej i walca drogowego lecz radni zdecydowali się odłożyć temat na później.

Źródło informacji: Urząd Gminy w Dobrczu | Publikujący: Anna Kutkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie seaja

    seaja