Gmina Dobrcz

Remont kościółka we Włókach

7 sierpnia 2018

Po wielu staraniach rozpoczęto prace remontowe w kościele pw. Marii Magdaleny we Włókach. 

 

O tym, że kościółek wymagał i wymaga w dalszym ciągu podjęcia pilnych prac remontowych nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to perełka architektoniczna i ważny punkt na mapie turystycznej naszej gminy. Prace remontowe objęły działania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz świątyni, co wiąże się z niemałymi nakładami finansowymi. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i środkom samorządu Gminy Dobrcz rozpoczęto realizację projektu ,,Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków o nr.POIS.08.01-00-00-00-1051/16”

Parafia we Włókach została założona w XIII w. przez cystersów. Drewniany kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny został wzniesiony w 1699 roku na miejscu średniowiecznej świątyni. Świątynia wybudowana jest na niewielkim wzniesieniu i wykonana z drewna w konstrukcji zrębowej, z kwadratową wieżą z dzwonnicą. Dwuspadowy dach świątyni oraz namiotowy dach wieży pokryto gontem. Ściany zewnętrzne kościoła są oszalowane, wewnętrzne drewniane, przykryte płaskim, listowanym stropem. Jest to budowla jednonawowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu. Wystrój i wyposażenie wnętrza jest barokowe, pochodzi z XVII i XVIII wieku. Świątynia została wpisana do rejestru zabytków 8.06.1955 roku.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie remont kościoła we Włókach

    remont kościoła we Włókach

  • Powiększ zdjęcie