PSZOK w 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

W roku 2019 dni oraz godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Magdalence ulegają zmianie. W każdy wtorek, środę, piątek i co drugą sobotę odbierane są następujące frakcje odpadów:

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady zielone, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 1 tona/rok gospodarstwa domowego, odpady poremontowe w ilości nie większej niż 3 tony/rok z gospodarstwa domowego, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nie większej niż 100 kg/rok z gospodarstwa domowego.
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Magdalence w roku 2019 czynny jest w następujących dniach:
- we wtorki od godz. 12.00 – 18.00
- w środy od godz. 7.00-15.00
- w piątki od godz. 12.00 – 18.00
 i w następujące soboty od godz. 10.00 – 18.00:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

 

12

26

9

23

9

23

6

20

 

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

 

4

18

1

15

29

13

27

10

24

 

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

7

21

5

19

2

16

30

14

28

 

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie PSZOK

    PSZOK