Gmina Dobrcz

Konsultacje terenowe z doradztwa świadczone przez pracowników KPOWES w Gminie Dobrcz

23 maja 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy na spotkanie z pracownikami  Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, 4 czerwca w godzinach 16:00 - 18:00.

Zakres doradztwa obejmuje m.in.:

- zakładanie, prowadzenie, zmiany w PES (w tym kluby sportowe);
- zmiany statutów, projekty uchwał, protokołów, druki KRS;
- regulaminy wewnętrzne PES;
- postępowanie w KRS;
- prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
- działalność gospodarcza w PES;
- status OPP;
- prawa autorskie;
- ochrona danych osobowych;
- zmiany w prawie;
- sprawy kadrowe;
- umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, inne);
- umowy i porozumienia zawierane w codziennej działalności PES (np. umowa najmu, użyczenia, porozumienie o współpracy);
- wolontariat;
- nadzór nad PES;
- rozliczanie dotacji;
- finansowanie działalności PES;
- sprawozdawczość PES;
- zarządzanie strategiczne w organizacji;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
- współpraca z samorządem.

Zapisy na spotkania indywidualne pod tel. 052 364 10 14. Zainteresowanych doradztwem serdecznie zapraszamy!

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie