Absolutorium dla wójta jednogłośnie!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2019

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jest to podziękowanie za pracę całego urzędu oraz sygnał, że zaproponowana polityka przyjmowana jest z akceptacją.

 

We wtorek, 11 czerwca br., w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Wójt Andrzej Berdych przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła, zarówno sprawozdanie finansowe za 2018 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i przedstawiła Radzie Gminy Dobrcz wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

 

 

 

 

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie