Gmina Dobrcz

Myślisz o założeniu społecznego biznesu? A może działasz w NGO i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy na spotkania z animatorem KPOWES.

3 lipca 2019

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli  organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwa społeczne z Gminy Dobrcz oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie z animatorem KPOWES w celu wsparcia działalności statutowej i gospodarczej organizacji.

Celem głównym działań KPOWES  jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru Gminy Dobrcz. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 739 202 422 lub na adres jgorska.kpowes@gmail.com

Strona www OWES: www.kpowes.org.pl

Źródło informacji: Justyna Górska animatorka w Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie