Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2019

Konsultacje przeprowadzane są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w programie i wprowadzenie ewentualnych uwag. Program został przedstawiony na spotkaniu w dniu 3 października br. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Dobrcz.

Uwagi do programu można zgłaszać do 10 października br. na adres promocja@dobrcz.pl.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie