Gmina Dobrcz

Nowy projekt - place zabaw - otrzymał pozytywną opinię

29 listopada 2019

Rada Stowarzyszenia LDG ,,Trzy Doliny" wybrała do finansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 operację pt. „Place zabaw - nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w miejscowościach Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”.

Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości 210 006,00 zł, przy intensywności pomocy wynoszącej nie więcej niż 63,63%.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Dobrcz wystąpiła do właściciela  działki nr 89/15 w Wudzynie – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  w Bydgoszczy o jej przekazanie na rzecz Gminy Dobrcz.  Nabycie nieruchomości przez Gminę Dobrcz będzie możliwe po zakończeniu obecnie prowadzonych działań związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości (działka nie ma prowadzonej księgi wieczystej). Po uregulowaniu własności będzie można starać się, aby także w Wudzynie powstał nowy plac zabaw.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie