Gmina Dobrcz

Jednostka OSP w Dobrczu w KSRG

9 grudnia 2019

4 grudnia br. odnowiono porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Komendanetm Miejskim PSP st. bryg. mgr inż. Janisławem Bullerem a Gminą Dobrcz reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Berdycha i Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrczu reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Janusza Fryckowskiego.

Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG gdy posiadają:

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie podpisanie porozumienia

    podpisanie porozumienia