Gmina Dobrcz

Atrakcyjny sposób na szkolne przerwy

14 stycznia 2020

Klub Liderów Myślenia Pozytywnego utworzony w Szkole Podstawowej w Kotomierzu zdobył uznanie kapituły konkursu Instytutu Edukacji Pozytywnej. 50 szkół z całej Polski otrzyma dofinansowanie na realizację własnych pomysłów, które mają na celu wspieranie uczniowskich inicjatyw.

Dziewczęta z klas szóstych zaproponowały innowacyjne spędzanie przerw, bez telefonów, ale zgodne z ich zainteresowaniami, pełne muzyki, gier i zabaw.

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej z siedzibą w Warszawie działa w takich obszarach jak: promocja nowoczesnych metod nauczania, wychowanie, profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowia psychicznego młodzieży, przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe, nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w sieci. Zachęca dzieci do aktywności, życzliwości, kontaktu z drugim człowiekiem. Dzięki swoim działaniom, które są zgodne z założeniami fundacji Szkoła Podstawowa w Kotomierzu jest Szkołą Myślenia Pozytywnego.

Źródło informacji: Ewa Urbańska | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie