Gmina Dobrcz

Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

24 stycznia 2020

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Dobrczu do końca lutego 2020 r.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie do zadania związanego z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Dobrcz.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił konkursowy nabór wniosków na 2020 rok na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Dobrcz.

Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobrcz o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przypadku gdy wniosek Gminy Dobrcz nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW w Toruniu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Wnioski przyjmowane będą do 29 lutego 2020r.

Dofinansowanie wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych, obejmujących wyłącznie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która na zlecenie Gminy Dobrcz będzie dokonywać demontażu/zbiórki pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania (właściwe składowisko odpadów).

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50,  86-022 Dobrczu

 

Autor / Publikujący: Dariusz Karbowski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie