INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2020

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz w roku 2020” Komisja Konkursowa w składzie:

 

1. Milena Briegmann – przewodnicząca
2. Katarzyna Orlikowska – Maliszewska – sekretarz
3. Róża Grzempa-Rubczak – przedstawiciel organizacji pozarządowych – członek

informuje, iż na przedmiotowy konkurs wpłynęło 5 ofert, od:

 • Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Dobrczu ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz (pod numerem 1269),
 • Klub Sportowy „ROMET” ul. Smoleńska 136, 85-872 Bydgoszcz (pod numerem 1318),
 • Klub Sportowy Rekiny Osielsko ul. Gronostajowa 7, 86-031 Osielsko (pod numerem 1320),
 • Towarzystwa Sportowego TRI SPORT ul. Ireny Szydłowskiej 5, 86-032 Niemcz (pod numerem 1324),
 • Klubu Sportowego WISŁA Strzelce Górne ul. Wierzbowa 7, 86-022 Dobrcz (pod numerem 1270),

W wyniku weryfikacji 1 oferta nie uzyskała minimum punktowego, tj. 41 pkt. Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 oferty, którym Wójt Gminy Dobrcz przyznał dotację       w następujący sposób:

 • dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Dobrczu w kwocie 130.000zł
 • dla Klubu Sportowego WISŁA  w kwocie 19.000zł
 • dla Klubu Sportowego Rekiny w kwocie 5.000zł
 • dla Towarzystwa Sportowego TRI SPORT w kwocie 5.000zł

Organizacja ma obowiązek uaktualnienia kalkulacji przewidywanych kosztów zgodnie z otrzymaną dotacją (w formie tabelarycznej). Po przedłożeniu aktualnej kalkulacji zostanie z organizacją zawarta umowa. Organizacja może również odmówić podpisania umowy, jeżeli uzna, że przeznaczona dotacja nie wystarczy na realizację zadania. Uaktualnienie kalkulacji kosztów należy złożyć w tutejszym Urzędzie w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisma.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie informacja

  informacja