Gmina Dobrcz

Zmiana w planie miejscowym na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Podgórnej

13 lutego 2020

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy tut. Urząd uprzejmie informuje, iż procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 310 m2 przy ulicy Koronowskiej w miejscowości Kotomierz w swym zakresie obejmuje wyłącznie działkę nr 190/17.

Na załączniku graficznym jest to teren oznaczony jako jednostka bilansowa KD-G określona jako teren drogi publicznej głównej i tylko w tym zakresie toczy się procedura związana ze zmianą w przyjętyjm wcześniej planie.

Źródło informacji: Rafał Modlisz Kierownik Biura Nieruchomości i Planowania Przestrzennego | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie