Komunikat dotyczący doradztwa punktowanego przed złożeniem wniosku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2020

Pierwszego kwietnia Stowarzyszenie LGD rozpoczęło poprzez ogłoszenie na stronie procedurę naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Jednym z kryterium, które jest brane pod uwagę przy weryfikacji i ocenie wniosków przez Radę jest udział w konsultacjach indywidualnych czyli doradztwie, które odbywają się od dnia ogłoszenia o rozpoczęciu procedury naboru.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Biura LGD "Trzy Doliny", a także w świetle aktualnie obowiązujących ograniczeń związanych z przemieszczaniem się po terenie, informujemy że od 01 kwietnia 2020 roku doradztwo punktowane, związane z ogłoszonym w dniu 01.04.2020 r. konkursem na zakładanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie będzie prowadzić poprzez zdalne kanały komunikacji.

Wszystkie materiały (biznesplan, wnioski itp.) związane z konsultacjami prosimy przesyłać w formie PDF na adres pocztowy z własnego (osobistego) konta pocztowego.

Kontakt :

Specjalista ds. projektów – Magdalena Zuehlke

Tel :   739 246 434

E-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com

e-mail : projektylgd@gmail.com

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie