Gmina Dobrcz

Wykaz dotacji i pożyczek otrzymanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu przez Gminę Dobrcz w 2019 r.

11 maja 2020

W roku 2019 Gmina Dobrcz pozyskała z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacje i pożyczki na kwotę 466 779,96zł. Pozyskane fundusze zostały wykorzystane na realizcję zadań w zakresie ekologii.

 

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania

Wkład WFOŚiGW w Toruniu

Opis zadania

Podcinka pomników przyrody rosnących w alei Dębowej prawem chronionej w miejscowości Borówno

35.000,00 zł.

28.000,00 zł.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 118 drzewach-pomnikach przyrody w Alei Dębowej w Borównie.

Zakup materiału szkółkarskiego w postaci drzew gatunku lipa drobnolistna do nasadzeń w ciągu dróg gminnych

25.200,00 zł.

17.450,00 zł.

Wykonano nasadzenia 180 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna w ciągu ul. Zacisze oraz ul. Polnej w Siennie oraz w Augustowie

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Dobrcz w 2019 r.

15.000,00 zł.

12.000,00 zł.

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego metoda chemiczno-mechaniczna na obszarze 1,5 ha.

Konkurs ekologiczny XVII edycja Konkursu Ekologicznego im. M. Duszyńskiej

1.992,00 zł.

1000,00 zł.

Nagrody dla laureatów konkursu.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej „Mój region Moje zdrowie”

1.300,00 zł.

1.070,00 zł.

Nagrody dla laureatów konkursu.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrcz

32.259,96 zł

32.259,96 zł

Unieszkodliwienie 104 MG azbestu z terenu gminy Dobrcz

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Sienno ”

-POŻYCZKA

500.000,00 zł

375.000,00 zł

Budowa kanalizacji w Miejscowości Sienno II etap

Źródło informacji: Anna Radtke | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie