Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2020

Na najbliższej Sesji Rady Gminy Dobrcz, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy Dobrcz, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Dobrcz  w  2019 roku.

Nad przedstawionym Raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgodnie z ustawą zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Dobrcz (pok. 2), ul Długa 50, 86-022 Dobrcz.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy Dobrcz przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Jednocześnie informuje się, że wystąpienia muszą dotyczyć wyłącznie Raportu o stanie Gminy Dobrcz w 2019 roku.  Wypowiedzi w innych kwestiach będą przerywane.

Źródło informacji: Biuro Rady Gminy | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie