Gmina Dobrcz

Straty spowodowane suszą - komunikat

16 czerwca 2020

Informujemy, iż weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1009) – treść w załączeniu. Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.  

Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - link bezpośredni: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

O uruchomieniu ww. aplikacji niezwłocznie  powiadomimy odrębnym komunikatem.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą  składany za pomocą aplikacji publicznej producent rolny będzie opatrywać podpisem zaufanym. Wobec powyższego uprzejmie informujemy, iż profil zaufany można bezpłatnie założyć za pomocą serwisu Profilu Zaufanego pod adresem www.pz.gov.pl na trzy sposoby:

  1. Przez wybranie w prawym górnym rogu opcji „Zarejestruj się” następnie wybraniu „Wniosku online”, po wypełnieniu wniosku pojawi się informacja o możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany, który znajduje się w Urzędzie Gminy w  Dobrczu przy ul. Długa 50 – w Biurze Podawczym. Ważne: pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego.
  2. Za pomocą banku, bank potwierdza Państwa tożsamość, po wybraniu opcji „Bank lub inny dostawca tożsamości”, ukaże się lista banków dających taką możliwość.
  3. Za pomocą „e-dowodu” – nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnika NFC.
Źródło informacji: Łukasz Dzięgiel | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie