Gmina Dobrcz

Dobrcz dobry wybór! - kolejny wniosek złożony

Wójt Gminy Dobrcz informuje, iż w odpowiedzi na konkurs nr 3P/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu dzisiejszym został złożony wniosek "Dobrcz dobry wybór! – organizacja wydarzeń i wydanie publikacji promujących gminę". Celem operacji, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy będzie wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej. Kwota projektu wynosi około 83 tys. zł,  kwota wnioskowanego dofinansowania to około 52 tys. zł.

Autor: Anna Wiszniewska UG w Dobrczu