Gmina Dobrcz

Podatki bez zmian

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Gminy Dobrcz w roku 2021 nie uległa zmianie wobec roku 2020.