Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Program stypendialny “Klasa”

Program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.

Kto może złożyć wniosek ?

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.
2. Uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza 8 klasy szkoły podstawowej i/lub są laureatami/finalistami olimpiad bądź laureatami konkursów przedmiotowych i/lub posiadają inne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, itd.
3. Zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1.200 zł.
4. Chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację.
5. Są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym.
6. Uzyskali rekomendację od dyrektora szkoły lub wychowawcy w szkole macierzystej.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Program oferuje:
1. Stypendium w trakcie 4 lat nauki w liceum. W ramach stypendium pokrywane są takie koszty jak: opłata za internat, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Stypendysta bierze również udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych.
2. Stypendium finansowe na I roku studiów.
Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji w ramach programu oraz zakwalifikowanie się kandydata do szkoły, w której realizowany jest Program.

Organizatorem programu jest Fundacja BNP Paribas.
Klasa to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.
Cel: zapewnienie szansy rozwoju najzdolniejszym uczniom pochodzącym z niezamożnych środowisk.
Szkołami partnerskimi programu są:
– VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
– XIVLO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
– I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
– III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
– XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
Program zapewnia:
1. Pełne pokrycie kosztów utrzymania, edukacji oraz zakwaterowania w internacie podczas 4 lat nauki w szkole w tym:
– całodzienne wyżywienie;
– dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych do kwoty podanej do informacji Uczestników;
– składki na ubezpieczenie i Radę Rodziców;
– sfinansowanie pobytu na obozie integracyjnym przed rozpoczęciem nauki w I klasie Liceum w okresie wakacyjnym w Warszawie;
– pobytu na obozie wakacyjnym (jednorazowo w ciągu trwania Programu).
Dodatkowo Bank zakłada stypendyście konto osobiste, do którego dołączona jest karta płatnicza.
Fundacja przekazuje na konto ucznia kieszonkowe w wysokości 100 zł/mies. przez okres trwania roku szkolnego.
2. Fundacja zapewnia roczne stypendium pomostowe dla studentów – absolwentów programu w wysokości 500 zł miesięcznie (płatne przez okres trwania pierwszego roku akademickiego).
3. Ponadto Fundacja oferuje m.in.:
– wsparcie działań wolontariackich (w ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem);
– dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2021

Źródło / Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

Kontakt:

Fundacja BNP Paribas
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Barbara Rozmysł
T: 22 56 21 902
klasa@bnpparibas.pl