Gmina Dobrcz

Ankieta Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym KJ TSW

Pracownia Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym KJ TSW wraz z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem "Salutaris" prowadzi badania terenowe w zakresie współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa oraz stanu wiedzy i zaangażowania w tą tematykę społeczności lokalnych. Zgromadzone oraz przeanalizowane dane pozwolą na opracowanie diagnozy stanu w zakresie niektórych aspektów bezpieczeństwa lokalnego oraz zaproponowanie modelu i kierunków aktywności władz publicznych w odniesieniu do budowania systemu bezpieczeństwa lokalnego uwzględniającego potrzeby i oczekiwania partnerów społecznych. K-PSS "Salutaris" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Autor: Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Salutaris"