Gmina Dobrcz

„O wieś wolną, niezależną, samorządną...”

Rok 2021 jest rokiem szczególnym, ponieważ jest to 40 rocznica walki rolników o swój własny związek zawodowy. 40 lat temu w Bydgoszczy miało miejsce kilka ważnych wydarzeń, między innymi: wspólna, wielka manifestacja ludności miasta i wsi, 8 lutego 1981r, na czele z kosynierami – głównie rolnikami z naszej gminy-Dobrcz oraz strajk okupacyjny rozpoczęty 16 marca 1981 roku w siedzibie ZSL w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 87. Warto wspomnieć, że pierwszymi osobami, które wkroczyły do budynku ZSL-u byli rolnicy z naszej gminy.

Największym echem odbiły się wydarzenia z 19 marca 1981 roku, kiedy podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej doszło do przepychanek między przedstawicielami „Solidarności” a Milicją Obywatelską. Skutkiem tych wydarzeń było zarejestrowanie 12 maja 1981 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Czas mija, coraz mniej uczestników tych wydarzeń jest z nami. Młodzi pytają, jak to było 40 lat temu?

Jesteśmy zobowiązani przekazać młodemu pokoleniu w jakim trudzie rolnicy walczyli o swoje prawa, godność i należny im szacunek.

Na terenie naszej gminy mieszkają uczestnicy strajków chłopskich i ich rodziny.

 Aby przekazać kolejnym generacjom jak doszło do strajków i jakie były ich konsekwencje dobrze by było, gdyby osoby będące uczestnikami strajków rolniczych w 1981 roku zostawiły swoje relacje z tamtych wydarzeń. Utrwaliłyby one pamięć o wszystkich uczestnikach tamtych dni i wszystkich wydarzeniach, oraz wzbogaciłyby zbiory istniejącej od 2012 roku Izby Pamięci Solidarności Rolników Indywidualnych przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Również rodziny uczestników strajków mogłyby opisać atmosferę panującą w domach, gdy ich najbliżsi brali udział w strajkach i oczekiwali na rejestrację NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs związany ze wspomnieniami utworzenia rolniczej „Solidarności” oraz będą prowadzone wywiady z uczestnikami strajków rolniczych, które doprowadziły do zarejestrowania, 12 maja 1981 roku, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Autor: Mieszkaniec Gminy Dobrcz Mirosław Burczyński