Gmina Dobrcz

Termomodernizacja strażnicy w Trzeciewcu ze wsparciem

Dnia 15 lipca br. odbyła się uroczystość przekazania voucherów w ramach programu EKO-Strażak. Naszą Gminę reprezentował Prezes OSP Trzeciewiec  Marek Pancek, który z rąk Wojewody Mikołaja Bogdanowicza oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Toruniu Ireneusza Stachowiaka odebrał voucher na 15 tys. zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła. Całość zadania opiewa na kwotę 30 tys. zł, brakujące 15 tys. zł. zostanie pokryte z budżetu gminy Dobrcz.