Gmina Dobrcz

Statystyka Gminy Dobrcz 2021

LICZBA LUDNOŚCI NA 31.12.2021 r.  - 11 945

Kobiety - 6028

Mężczyźni - 5917

URODZENIA

104

dziewczynki 60 chłopcy 44

MAŁŻEŃSTWA

71

ZGONY

134

kobiety 65

mężczyźni 69

ZAMELDOWAŁO SIĘ

na pobyt stały

425

ZAMELDOWAŁO SIĘ

na pobyt czasowy

101

WYMELDOWAŁO SIĘ

97