Gmina Dobrcz

Ponad 10 milionów złotych dla gminy Dobrcz

Tyle udało nam się pozyskać dofinansowań zewnętrznych w roku 2021 dla naszej gminy.

Nowy Rok to dobry moment na wszelkiego rodzaju podsumowania. Zatem w minionym 2021 roku w wyniku złożenia 47 wniosków o dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych, nasze 25 wniosków na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych otrzymało dofinansowanie. 8 wniosków jest jeszcze w trakcie oceny, zatem kwota dofinansowania może ulec jeszcze zwiększeniu. 14 zadań nie otrzymało wsparcia.

Poniżej przedstawiamy tabelka Zestawienie złożonych projektów w roku 2021.