Zakład Usług Komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu

ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
tel. 52-381-89-92/24

NIP: 554-26-97-75  REGON: 092350659

Godziny pracy:
pn.- pt. 7.00-15.00

Kasa czynna:
pn.-pt. 7.15-14.45

http://www.zuk.dobrcz.pl/

 

KIEROWNIK

tel. 52-381-89-92

POGOTOWIE D/S WODOCIAGÓW

tel. 600-226-024

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Dobrczu z dnia 18.12.1998r. Nr III/34/98, jako zakład budżetowy. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżąca i nieprzerwana obsługa mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb. W tym celu Zakład podejmuje produkcję i świadczenie usług w zakresie:

1. Naprawy, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych.
2. Wydawanie warunków wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Uzgadnianie projektów pod względem kolizji z urządzeniami wod-kan i melioracyjnymi.

4. Budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
5. Eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowych.

6. Prowadzenia i utrzymania PSZOK w Magdalence.
7. Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz.
8. Konserwacji oświetlenia ulicznego.
9. Budowy i konserwacji obiektów komunalnych.
10. Świadczenia innych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych (CENNIK)

Zakład obsługuje 6 stacji wodociągowych:
- SW Dobrcz , SW Kotomierz, SW Wudzyn , SW Trzeciewiec , SW Trzeciewiec, SW Strzelce Górne

Jakość wody jest systematycznie kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH INFORMUJE, ŻE NIE ZAJMUJE SIĘ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI STAŁYCH !!!!

Artykuły

Przejdź do - Zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów
26 kwietnia 2019

Zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów

 Ze względu na występującą bezdeszczową pogodą zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie gminy Dobrcz do odwołania.
  2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  3. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić przejściowe braki w dostawie wody w przypadku nie przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.
Przejdź do - ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY INKASENTA ZUK
19 grudnia 2018

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY INKASENTA ZUK

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu informuje, że od 01.01.2019 r. Inkasent dokonujący odczytów liczników wody nie będzie przyjmować wpłat gotówkowych za wystawione faktury z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków. Inkasent będzie wykonywał tylko odczyty wskazań wodomierzy i pozostawiał fakturę „do zapłaty”.

Czytaj więcej o: ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY INKASENTA ZUK
Przejdź do - Dzielny pracownik
31 lipca 2018

Dzielny pracownik

Jedno z przysłów mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak może powiedzieć rodzina Krause z Sienna, którą dotknęło nieszczęście.

Czytaj więcej o: Dzielny pracownik
Przejdź do - Ceny wody
25 lipca 2018

Ceny wody

Zakład Usług komunalnych informuje o zmianie ceny wody i ścieków.

Czytaj więcej o: Ceny wody
Przejdź do - Nowa strona Zakladu Usług Komunalnych w Dobrczu

Pliki do pobrania