Zakład Usług Komunalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu

ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
tel. 52-381-89-92/24

NIP: 554-26-97-75  REGON: 092350659

Godziny pracy:
pn.- pt. 7.00-15.00

Kasa czynna:
pn.-pt. 7.15-14.45

http://www.zuk.dobrcz.pl/

 

KIEROWNIK

tel. 52-381-89-92

POGOTOWIE D/S WODOCIAGÓW

tel. 600-226-024

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Dobrczu z dnia 18.12.1998r. Nr III/34/98, jako zakład budżetowy. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżąca i nieprzerwana obsługa mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb. W tym celu Zakład podejmuje produkcję i świadczenie usług w zakresie:

1. Naprawy, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych.
2. Wydawanie warunków wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Uzgadnianie projektów pod względem kolizji z urządzeniami wod-kan i melioracyjnymi.

4. Budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
5. Eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowych.

6. Prowadzenia i utrzymania PSZOK w Magdalence.
7. Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz.
8. Konserwacji oświetlenia ulicznego.
9. Budowy i konserwacji obiektów komunalnych.
10. Świadczenia innych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych (CENNIK)

Zakład obsługuje 6 stacji wodociągowych:
- SW Dobrcz , SW Kotomierz, SW Wudzyn , SW Trzeciewiec , SW Trzeciewiec, SW Strzelce Górne

Jakość wody jest systematycznie kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WYDANIE INFORMACJI ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych wodociągowych - pobierz wniosek i kanalizacyjnych -  pobierz wniosek.

W celu otrzymania informacji o możliwości przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Gminy Dobrcz należy złożyć wniosek o wydanie informacji – pobierz wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

• kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

• dowód wpłaty

Opłata za wydanie warunków wynosi  60 zł brutto

Opłata za wydanie informacji wynosi 20,48 zł brutto

WSZELKIE OPŁATY NALEŻY UIŚCIĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W KASIE LUB NA KONTO ZUK : 98 8142 1062 0000 1081 2000 0001

 

STAN WODOMIERZA

Podanie stanu licznika wodomierza można wykonać również za pomocą poniższych sposobów jeżeli nie mogą Państwo być w lokalu w czasie planowanej wizyty inkasenta:

 1. Osobiście :
  Zuk Dobrcz
  ul. Jesionowa 9
  Dobrcz
  Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 2. Telefonicznie:
  tel. 52 381 89 24
  Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 3. Elektronicznie:
  zuk@dobrcz.pl

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W roku 2019 dni oraz godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Magdalence ulegają zmianie. W każdy wtorek, środę, piątek i co drugą sobotę odbierane są następujące frakcje odpadów:

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady zielone, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 1 tona/rok gospodarstwa domowego, odpady poremontowe w ilości nie większej niż 3 tony/rok z gospodarstwa domowego, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nie większej niż 100 kg/rok z gospodarstwa domowego.
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Magdalence w roku 2019 czynny jest w następujących dniach:
- we wtorki od godz. 12.00 – 18.00
- w środy od godz. 7.00-15.00
- w piątki od godz. 12.00 – 18.00
 i w następujące soboty od godz. 10.00 – 18.00:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

 

12

26

9

23

9

23

6

20

 

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

 

4

18

1

15

29

13

27

10

24

 

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

7

21

5

19

2

16

30

14

28

 

 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH INFORMUJE, ŻE NIE ZAJMUJE SIĘ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI STAŁYCH !!!!

Artykuły

Przejdź do - Dzielny pracownik
31 lipca 2018

Dzielny pracownik

Jedno z przysłów mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak może powiedzieć rodzina Krause z Sienna, którą dotknęło nieszczęście.

Czytaj więcej o: Dzielny pracownik
Przejdź do - Ceny wody
25 lipca 2018

Ceny wody

Zakład Usług komunalnych informuje o zmianie ceny wody i ścieków.

Czytaj więcej o: Ceny wody
Przejdź do - Nowa strona Zakladu Usług Komunalnych w Dobrczu
Przejdź do - Elektroniczna faktura za wodę
8 czerwca 2017

Elektroniczna faktura za wodę

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu w celu usprawnienia sposobu przekazywania stanu liczników wody zachęca do korzystanie z faktur wysyłanych w formie elektronicznej, tzw. E-FAKTURA.

Czytaj więcej o: Elektroniczna faktura za wodę
Przejdź do - Dzień pracownika Gospodarki Komunalnej
10 maja 2017

Dzień pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala złożył wszystkim pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu najserdeczniejsze życzenia.

Czytaj więcej o: Dzień pracownika Gospodarki Komunalnej