Gmina Dobrcz

Wójt Gminy

wójt 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

Artykuły

Przejdź do - Woda zdatna do picia
6 czerwca 2019

Woda zdatna do picia

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie nieprawdziwymi informacjami nt. jakości wody w Gminie Dobrcz, Wójt Gminy oświadcza, iż zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy woda pochodząca z wodociągu publicznego w Strzelcach Górnych jest zdatna do spożycia przez ludzi, zatem nie istnieje żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy po jej spożyciu.

Od dnia dzisiejszego wszelkich informacji na powyższy temat udziela pani Anna Radtke pod tel. 052 3648012, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie uruchomiony telefon alarmowy do wszystkich spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę.

Przejdź do - Susza
26 kwietnia 2019

Susza

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (suszy) stwierdzam, że nastąpiło zwiększone wydobycie wody. Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia mieszkańcom  wody na cele bytowe. Ilość pozyskiwanej wody w całości to gwarantuje. Natomiast w ostatnim czasie nastąpiło wykorzystywanie wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj. podlewania upraw, trawników, mycia pojazdów mechanicznych, itp.  Apeluję zatem do wszystkich, aby powstrzymali się przed wykorzystywaniem wody na inne cele, w szczególności w godzinach zwiększonego poboru, czyli do godz. 22.00. Liczę na Państwa zrozumienie i rozważne korzystanie ze wspólnych zasobów wody.   
 Wójt Gminy Dobrcz
 Andrzej Berdych

Przejdź do - Nowe Godło Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Gminy
12 lutego 2019

Nowe Godło Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Gminy

Od paru dni jedną ze ścian w gabinecie wójta zdobi wyjątkowy orzeł, który znajduje się na Godle Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on niecodzienny, ponieważ został wykonany całkowicie ręcznie.

Czytaj więcej o: Nowe Godło Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Gminy
Przejdź do - Inwestycja w Paulinach
28 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach

Szanowni Państwo,
w  dniu 24.01.2019 r. z przyjemnością poinformowałem, że spotkanie z pełnomocnikami inwestora odnośnie zakresu planowanej inwestycji w Paulinach doprowadziło do wypracowania wspólnego stanowiska.
Czytając jednak różnego rodzaju wpisy na mediach społecznościowych odnoszę wrażenie, że zarówno ja, jak i pozostali uczestnicy byliśmy gdzie indziej.
Nie wiem, co się stało po spotkaniu, na zakończenie którego pełnomocnik inwestora stwierdził : „ Im szybciej opracujecie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, tym szybciej będzie sytuacja klarowana, która uwzględnia wszystkie interesy, a to zapobiegnie kolejnym niedomówieniom”, a ja  jako wójt, wyrażając zadowolenie z deklaracji Pana mecenasa, podziękowałem za udział i zakończyłem spotkanie.
Nie odnosząc się do publikowanych półprawd, dezinformacji niemających nic wspólnego z dyskusją o sprawie zasadniczej,  pozwalam sobie opublikować załączniki graficzne dotyczące wniosku o budowę mieszalni pasz, który został wycofany oraz załączniki graficzne dotyczące budowy magazynów zbożowych, na które to magazyny inwestor na dzień dzisiejszy dysponuje pozwoleniem na budowę i nikt nie jest w stanie go tego prawa pozbawić.
Dlatego też, analizując treść wniosków inwestora, czułem się upoważniony i nadal jestem do formułowania tezy, iż poprzedni wójt wydając w dniu 06.11.2018 r. decyzję o warunkach zabudowy  umożliwił budowę I etapu mieszalni pasz, pozbawiając mieszkańców prawa do wypowiedzenia się w tej kwestii.
Takim prawem jest właśnie zainicjowana przeze mnie procedura związana z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Paulin, która to umożliwi wszystkim wypowiedzenie się co do sposobu zabudowy, a inwestorowi przedstawienie rzeczywistych zamiarów co do zakresu planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Dobrcz
Andrzej Berdych

Przejdź do - Inwestycja w Paulinach – informacja
24 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach – informacja

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do moich komunikatów na stronach Urzędu Gminy w Dobrczu dotyczących tematu prawdopodobieństwa budowy w Paulinach mieszalni pasz informuję o przebiegu spotkania z inwestorem.
Jak Państwo wiedzą zorganizowałem spotkanie mające wyjaśnić docelowe zamierzenia inwestora co do zakresu planowanej inwestycji. Na spotkaniu oprócz pełnomocników inwestora obecni był także Radni. Pełnomocnik reprezentujący inwestora potwierdził fakt wycofania wniosku dotyczącego budowy w Paulinach mieszalni pasz informując,  iż obecny wniosek obejmuje swoim zakresem budowle potrzebne do magazynowania zboża. Pełnomocnicy inwestora potwierdzili, że pierwotną  intencją była budowa całego kompleksu wraz z paszarnią lecz obecny projekt i jego zakres nie obejmuje – na chwilę obecną- powstania kolejnych jego elementów.
Po wymianie ocen oraz po przedstawieniu obaw i zagrożeń uczestnicy spotkania doszli do wniosku, iż jedynym sposobem wyeliminowania w przyszłości niepotrzebnych konfliktów jest opracowanie rzetelnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  tej części gminy. Także Radni zgodzili się z taką argumentacją uznając, iż przystąpienie do opracowania planu jest w interesie mieszkańców gminy, jak i inwestora.

Czytaj więcej o: Inwestycja w Paulinach – informacja