Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - „Fundraising po polsku" czyli metody pozyskiwania funduszy dla NGO
22 października 2019

„Fundraising po polsku" czyli metody pozyskiwania funduszy dla NGO

Polski Instytut Filantropii zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie: „Fundraising po polsku" realizowane w ramach projektu „Kilometry Dobra – dobroczynność dla praworządności” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 2-dniowy, bezpłatny kurs odbędzie się w dniach 5-6.11.2019 r. w Bydgoszczy. 

Czytaj więcej o: „Fundraising po polsku" czyli metody pozyskiwania funduszy dla NGO
14 października 2019

Protokół z konsultacji „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi..."

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 82/X/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie” w dniach 24 września – 10 października 2019 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące ww programu.

Czytaj więcej o: Protokół z konsultacji „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi..."
Przejdź do - XX jubileuszowe Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
10 października 2019

XX jubileuszowe Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza na XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i  spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.

Czytaj więcej o: XX jubileuszowe Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przejdź do - Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
4 października 2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje przeprowadzane są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w programie i wprowadzenie ewentualnych uwag. Program został przedstawiony na spotkaniu w dniu 3 października br. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Przejdź do - Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
4 października 2019

Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W celu naboru kandydatów organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać przedstawicieli na członka Rady.

Czytaj więcej o: Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej