Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Dobrcz w 2020 roku - konkurs
25 sierpnia 2020

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Dobrcz w 2020 roku - konkurs

Wójt Gminy Dobrcz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Dobrcz w 2020 roku. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2020 roku to 3 000 zł.

 

Czytaj więcej o: Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Dobrcz w 2020 roku - konkurs
Przejdź do - Pracownia NGO 2020 –   działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim
26 maja 2020

Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TSAS zaprasza do uczestniczenia w  dwóch najbliższych szkoleniach dla przedstawicieli ngo z województwa kujawsko-pomorskiego – przygotowanych przez  r.pr. Piotra Rzepkę oraz księgową Iwonę Iwicką.

Czytaj więcej o: Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim
Przejdź do - Zyskaj nawet 5 tysięcy zł na inicjatywę obywatelską
26 maja 2020

Zyskaj nawet 5 tysięcy zł na inicjatywę obywatelską

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu Mikrogranty KPOWES edycja 1/ 2020.

Czytaj więcej o: Zyskaj nawet 5 tysięcy zł na inicjatywę obywatelską
Przejdź do - Zyskaj dofinansowanie do edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych
25 maja 2020

Zyskaj dofinansowanie do edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych

Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki) oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki). Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Czytaj więcej o: Zyskaj dofinansowanie do edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych
Przejdź do - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
25 maja 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019. poz. 688 z póź. zm.) KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego