Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
4 października 2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje przeprowadzane są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w programie i wprowadzenie ewentualnych uwag. Program został przedstawiony na spotkaniu w dniu 3 października br. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Przejdź do - Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
4 października 2019

Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W celu naboru kandydatów organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać przedstawicieli na członka Rady.

Czytaj więcej o: Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
Przejdź do - Spotkanie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020
27 września 2019

Spotkanie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie konsultacji „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 3 października 2019r. o godz. 14.00 w salce bankowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020
Przejdź do - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „RÓWNAĆ SZANSE”!
2 września 2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „RÓWNAĆ SZANSE”!

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Partnerem regionalnym jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”.

Czytaj więcej o: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „RÓWNAĆ SZANSE”!
Przejdź do - Uwaga NGO - rusza nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
23 sierpnia 2019

Uwaga NGO - rusza nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie

Środki na realizację projektów przyznawane są w ramach lokalnych programów grantowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe działające w danym regionie, należące do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

Czytaj więcej o: Uwaga NGO - rusza nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie