Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

14 października 2019

Protokół z konsultacji „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi..."

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 82/X/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie” w dniach 24 września – 10 października 2019 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące ww programu.

Czytaj więcej o: Protokół z konsultacji „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi..."
Przejdź do - XX jubileuszowe Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
10 października 2019

XX jubileuszowe Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza na XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i  spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.

Czytaj więcej o: XX jubileuszowe Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przejdź do - Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
4 października 2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje przeprowadzane są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w programie i wprowadzenie ewentualnych uwag. Program został przedstawiony na spotkaniu w dniu 3 października br. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Przejdź do - Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
4 października 2019

Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W celu naboru kandydatów organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać przedstawicieli na członka Rady.

Czytaj więcej o: Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
Przejdź do - Spotkanie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020
27 września 2019

Spotkanie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie konsultacji „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 3 października 2019r. o godz. 14.00 w salce bankowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020