Gmina Dobrcz

Przedsiębiorczość

Artykuły

Przejdź do - Webinar dla przedsiębiorców - uzyskania wsparcia finansowego związanego z gospodarczymi skutkami pandemii
2 lipca 2020

Webinar dla przedsiębiorców - uzyskania wsparcia finansowego związanego z gospodarczymi skutkami pandemii

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza 7 lipca 2020 r. godz. 10:00-11:30 na bezpłatne webinarium pt. „Program wsparcia dla MŚP z województwa kujawsko – pomorskiego dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii” podczas którego zostaną przedstawione możliwości wsparcia w ramach funduszu wsparcia inwestycyjnego.

Czytaj więcej o: Webinar dla przedsiębiorców - uzyskania wsparcia finansowego związanego z gospodarczymi skutkami pandemii
Przejdź do - Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną
25 czerwca 2020

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe  i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.

Czytaj więcej o: Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną
Przejdź do - Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy
23 czerwca 2020

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Nowe świadczenie można otrzymać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.  Wnioski należy składać do 31 sierpnia br. wyłącznie elektronicznie.

Czytaj więcej o: Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy
Przejdź do - Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe
18 czerwca 2020

Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którepo raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Czytaj więcej o: Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe
Przejdź do - Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się do projektu!
18 czerwca 2020

Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się do projektu!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na staż 2!  osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Czytaj więcej o: Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się do projektu!