Gmina Dobrcz

Podatki

Artykuły

 • II rata podatków lokalnych

  Uprzejmie informujemy, że termin płatności II raty podatków lokalnych za 2021 przypada na 15 maja. Z uwagi na fakt, iż jest to sobota - wpłata winna być dokonana do 17 maja br.

  W/w rata nie będzie pobierana przez Sołtysów w drodze inkasa w następujących sołectwach: Nekla, Sienno, Strzelce Górne, oraz Stronno. W pozostałych sołectwach podatek zbierany będzie przez Sołtysów bez zmian, jednak szczególnie w obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej rekomendujemy dokonywanie płatności zarówno podatków, jak i innych należności na rzecz gminy bezgotówkowo, za pomocą bankowości elektronicznej.

  Czytaj Więcej o: II rata podatków lokalnych
 • II rata podatków lokalnych

  Uprzejmie informujemy, że II rata podatków lokalnych za 2021 r., której termin płatności upływa 15 maja b.r. nie będzie pobierana przez Sołtysów w drodze inkasa w następujących sołectwach: Nekla, Sienno, Strzelce Górne oraz Stronno.

  W pozostałych sołectwach podatek zbierany będzie przez Sołtysów bez zmian, jednak szczególnie w obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej rekomendujemy dokonywanie płatności zarówno podatków, jak i innych należności na rzecz gminy bezgotówkowo, za pomocą bankowości elektronicznej.

  W formie gotówkowej wpłaty mogą być dokonywane na rachunek Gminy Dobrcz w bankach lub placówkach pocztowych.

  Czytaj Więcej o: II rata podatków lokalnych