Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    działa na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137). W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwaną dalej GKRPA) wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Krystyna Kotowicz, tel. 530 160 509

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca, w godz. 16.00 do 18.00 w Dobrczu ul. Długa 30A (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, wejście od placu targowego).

Do zadań GKRPA  m.in. należy:

-     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

       uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-     przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,

-     wystąpienie do instytucji (GOPS, Policja) z prośbą o sporządzenie wywiadu środowiskowego,

-     wezwanie do Punktu Konsultacyjnego na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie.

W przypadku braku u osoby uzależnionej motywacji do podjęcia leczenia odwykowego GKRPA podejmuje kolejne działania, a mianowicie:

-     skierowanie na badanie przez biegłego, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,

-     złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym wraz z odpowiednią dokumentacją w celu wydania wyroku odnośnie leczenia przymusowego.

Samo złożenie wniosku do Sądu podlega opłacie. Działania podjęte przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podlegają opłacie w przedmiocie wydania opinii przez biegłego sądowego. W ramach środków profilaktyki ponosi się  koszty badania biegłego przez psychiatrę sądowego i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki dąży się do  zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Artykuły

Przejdź do - Postaw na profilaktykę, nagraj film i wygraj!
19 sierpnia 2020

Postaw na profilaktykę, nagraj film i wygraj!

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrczu zaprasza mieszkańców Gminy Dobrcz w wieku  od 8 do 25 lat do udziału w konkursie na projekt filmowy „Be Better”.

Czytaj więcej o: Postaw na profilaktykę, nagraj film i wygraj!
Przejdź do - Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
16 czerwca 2020

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Czytaj więcej o: Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
Przejdź do - Inforamcja GKRPA
16 kwietnia 2020

Inforamcja GKRPA

Punkt Konsultacyjno-Poradniczy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadal jest nieczynny do 30 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej o: Inforamcja GKRPA
Przejdź do - Przyjemne z pożytecznym czyli Piknik Rodzinny w Borównie
18 września 2019

Przyjemne z pożytecznym czyli Piknik Rodzinny w Borównie

Rada Sołectwa Borówno, pod patronatem Wójta Gminy Dobrcz, we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczącą Rady Gminy Dobrcz, serdecznie zapraszają w najbliższą sobotę, tj.21 września od godziny 13.00 na piknik rodzinny, który odbędzie się na terenie zielonym przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE.

Czytaj więcej o: Przyjemne z pożytecznym czyli Piknik Rodzinny w Borównie
Przejdź do - Kochamy, słuchamy, rozmawiamy – kampania „Postaw na rodzinę!”.
18 lutego 2019

Kochamy, słuchamy, rozmawiamy – kampania „Postaw na rodzinę!”.

Gmina Dobrcz po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej prowadzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki, współpracującą z samorządami w całej Polsce, której misją jest aktywne wspieranie instytucji i osób, przeciwdziałających problemom społecznym. W roku 2018 realizowano kampanię  „Dopalacze – powiedz stop!", natomiast w bieżącym roku Gmina Dobrcz przystąpiła do kampanii „Postaw na rodzinę!”.

Czytaj więcej o: Kochamy, słuchamy, rozmawiamy – kampania „Postaw na rodzinę!”.