Jesteś tutaj: Start / INFORMATOR / Rolnictwo

Rolnictwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Nowy dzierżawca gminnych gruntów
9 października 2020

Nowy dzierżawca gminnych gruntów

W dniu 9 października br. Wójt Gminy Dobrcz podpisał umowę dzierżawy z Panem Karolem Mazajką na okres 1 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrcz. Pola uprawne o łącznej pow. 154,6228 ha stanowiące przedmiot dzierżawy położone są w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne. Pan Karol Mazajka nabył prawa do dzierżawy w wyniku rozstrzygniętego w dniu 24 września br. przetargu ustnego nieograniczonego. Kwota czynszu dzierżawnego w wysokości 270.000,00 złotych rocznie.

Przejdź do - Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa dot. podziału województwa na obwody łowieckie
6 października 2020

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa dot. podziału województwa na obwody łowieckie

W załączeniu projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowiekcich do kategorii.

Przejdź do - Plany Urządzenia Lasu - czekają do wglądu w urzędzie
6 października 2020

Plany Urządzenia Lasu - czekają do wglądu w urzędzie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1463) informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres 60 dni tj. do dnia 5.12.2020 r. , w Urzędzie Gminy w Dobrczu – pokój nr 8, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, opracowanego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie Gminy Dobrcz, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Czytaj więcej o: Plany Urządzenia Lasu - czekają do wglądu w urzędzie
Przejdź do - Zaprzestałeś hodowli świń? Możesz otrzymać pomoc finansową.
13 sierpnia 2020

Zaprzestałeś hodowli świń? Możesz otrzymać pomoc finansową.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj więcej o: Zaprzestałeś hodowli świń? Możesz otrzymać pomoc finansową.
Przejdź do - Zwrot podatku akcyzowego
31 lipca 2020

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Dobrcz informuje, iż w terminie od 3 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. producenci rolni, którzy nie wykorzystali całego limitu w I terminie mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego