Gmina Dobrcz

Oddziaływanie na środowisko

Artykuły

Przejdź do - Dotacja dla Gminy Dobrcz na likwidację barszczu Sosnowskiego
13 listopada 2018

Dotacja dla Gminy Dobrcz na likwidację barszczu Sosnowskiego

Gmina Dobrcz otrzymała w 2018 r. dotację w wysokości 13.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Dobrcz”. Całkowita wartość zadania to 15.000,00 zł.

Czytaj więcej o: Dotacja dla Gminy Dobrcz na likwidację barszczu Sosnowskiego
Przejdź do - Zmiana wywozu odpadów komunalnych
8 listopada 2018

Zmiana wywozu odpadów komunalnych

W miejscowościach Suponin Trzeciewiec Trzebień Sienno (bez ulic Kotomierska, Irysowa, Makowa, Modrakowa) wywóz odpadów zmieszanych przypadający na 12.11.2018r. w związku z ogłoszonym dniem wolnym od pracy odbędzie się 13.11.2018r.

Przejdź do - Projekty protokołów z rozpraw administracyjnych
30 sierpnia 2017

Projekty protokołów z rozpraw administracyjnych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobrcz zamieszczono projekty protokołów z rozpraw administracyjnych, jakie zostały przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2017  o godzinach 11.00 i 13.00.

Czytaj więcej o: Projekty protokołów z rozpraw administracyjnych
14 lutego 2017

Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz

Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz w odniesieniu do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji w Kotomierzu i w Trzeciewcu.

Czytaj więcej o: Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz
7 lutego 2017

Informacje o postępowaniach

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przed Wójtem Gminy Dobrcz toczą się postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzeń inwestycyjnych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Czytaj więcej o: Informacje o postępowaniach