Oddziaływanie na środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Projekty protokołów z rozpraw administracyjnych
30 sierpnia 2017

Projekty protokołów z rozpraw administracyjnych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobrcz zamieszczono projekty protokołów z rozpraw administracyjnych, jakie zostały przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2017  o godzinach 11.00 i 13.00.

Czytaj więcej o: Projekty protokołów z rozpraw administracyjnych
14 lutego 2017

Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz

Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz w odniesieniu do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji w Kotomierzu i w Trzeciewcu.

Czytaj więcej o: Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz
7 lutego 2017

Informacje o postępowaniach

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przed Wójtem Gminy Dobrcz toczą się postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzeń inwestycyjnych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Czytaj więcej o: Informacje o postępowaniach