Gmina Dobrcz

Gospodarka odpadami

INFORMACJE ODNOŚNIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY DOBRCZ W 2020 ROKU

1.      Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz

      P.U.K. Corimp Sp. z o.o.

      Aleja Wojska Polskiego 65

      85-825 Bydgoszcz

 

Artykuły

Przejdź do - Harmonogram wywozu nieczystości stałych na drugi kwartał roku 2020
30 marca 2020

Harmonogram wywozu nieczystości stałych na drugi kwartał roku 2020

Ważne informacje:
- pojemniki, worki z segregacją  należy w dniu wywozu wystawić przed posesję do godz. 6:00,
- w przypadku wywozu, co 7 dni  odpady będą odbierane we wskazanym  dniu w każdym tygodniu,
- odpady opakowaniowe muszą być pozbawione zawartości;

Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu nieczystości stałych na drugi kwartał roku 2020
Przejdź do - Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych.
25 marca 2020

Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych.

Informujemy, że w dniu 24.03.2020 r. Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych podpisał z P.U.K. Corimp Sp. z o.o. umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Dobrcz. Umowa ta będzie obowiązywać w okresie do 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. i gwarantuje, że stawki opłat uiszczane przez mieszkańców pozostaną bez zmian (tj. 21zł/osoba - odpady segregowane, 67zł/osoba - odpady zmieszane). W najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy ukaże się harmonogram odbioru odpadów dla mieszkańców gminy. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na kolejne półrocze będzie ogłoszony przetarg.

Przejdź do - Wnioski o utylizację azbestu można złożyć do końca marca.
2 marca 2020

Wnioski o utylizację azbestu można złożyć do końca marca.

Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił konkursowy nabór wniosków na 2020 rok na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Czytaj więcej o: Wnioski o utylizację azbestu można złożyć do końca marca.
Przejdź do - Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
Przejdź do - Harmonogram wywozu nieczystości stałych na pierwszy kwartał roku 2020
30 grudnia 2019

Harmonogram wywozu nieczystości stałych na pierwszy kwartał roku 2020

Ważne informacje:
- pojemniki, worki z segregacją  należy w dniu wywozu wystawić przed posesję do godz. 6:00,
- w przypadku wywozu, co 7 dni  odpady będą odbierane we wskazanym  dniu w każdym tygodniu,
- odpady opakowaniowe muszą być pozbawione zawartości;

Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu nieczystości stałych na pierwszy kwartał roku 2020