Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJE ODNOŚNIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY DOBRCZ W 2020 ROKU

1.      Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz

      P.U.K. Corimp Sp. z o.o.

      Aleja Wojska Polskiego 65

      85-825 Bydgoszcz

 

Artykuły

Przejdź do - Podwyżki opłat za śmieci - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
23 listopada 2019

Podwyżki opłat za śmieci - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy informuje, iż otwarto koperty z ofertami trzech firm, które wpłynęły w ramach przetargu na wywóz odpadów komunalnych w Gminie Dobrcz na lata 2020-2021. Ujawnione ceny na świadczenie usług znacznie przewyższają kwotę, jaka obecnie funkcjonuje w Gminie Dobrcz.

Z racji, że system wywozu i utylizacji nieczystości musi się bilansować co nakazuje samorządom prawo krajowe, nowe stawki od 1 stycznia 2020 roku będą musiały być wyższe - oznacza, to nic innego, że system musi być w całości pokryty z opłat mieszkańców. To wymóg prawny, od którego nie ma ucieczki, a problem dotyczy wszystkich samorządów w naszym kraju. Podwyżki opłat w większości gmin są nawet dwukrotne.

Czytaj więcej o: Podwyżki opłat za śmieci - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Przejdź do - Jak rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach?
5 listopada 2019

Jak rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach?

Wójt Gminy Dobrcz zaprasza rolników na spotkanie poświęcone problemowi z folią i sznurkiem zużywanymi w gospodarstwach, których nie chcą odbierać firmy recyklingowe. Spotkanie odbędzie się 18 listopada o godzinie 19.00 w salce bankowej GOK-u.

Czytaj więcej o: Jak rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach?
Przejdź do - OGŁOSZENIE w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
7 października 2019

OGŁOSZENIE w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Dobrcz informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Przejdź do - Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej.
29 lipca 2019

Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)  Wójt Gminy Dobrcz informuje, że Urząd Gminy w Dobrczu przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Czytaj więcej o: Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej.
Przejdź do - Nowe umowy na wywóz nieczystości płynnych
4 kwietnia 2019

Nowe umowy na wywóz nieczystości płynnych

W związku z wymogiem zamknięcia punktu zlewnego w Kusowie, co skutkuje koniecznością wywozu ścieków do zlewni zlokalizowanych w Bydgoszczy i Pruszczu oraz brakiem możliwości świadczenia usług w całości przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki tzw. szamb, Wójt Gminy Dobrcz zwraca się do mieszkańców gminy, którzy zawarli umowy z ZUK z prośbą o niezależne zawieranie umów z pozostałymi podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Czytaj więcej o: Nowe umowy na wywóz nieczystości płynnych