Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJE ODNOŚNIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY DOBRCZ W 2018 ROKU

1.      Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz

P.U.K. Corimp Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

2.      Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrcz.

Gmina Dobrcz znajduje się w Regionie 5 (Bydgoskim) Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim. Po wybudowaniu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Region 5 (Bydgoski) i Region 7 (Toruński) zostaną połączone w Region 5 (Bydgosko - Toruński).

W Regionie 5 (Bydgoskim) Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się następujące Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub ubiegające się o status instalacji regionalnych wg stanu po rozbudowie (rok 2014/2015):

1) BYDGOSZCZ CORIMP m. Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, 85-871 Bydgoszcz, dla której instalacjami zastępczymi, w przypadku awarii RIPOK lub niemożności przyjmowania odpadów z innych przyczyn są: BYDGOSZCZ REMONDIS i BYDGOSZCZ PRONATURA.

2) BYDGOSZCZ PRONATURA m. Bydgoszcz, dla której instalacjami zastępczymi w przypadku awarii RIPOK lub niemożności przyjmowania odpadów z innych przyczyn są GIEBNIA gm. Pakość i BYDGOSZCZ REMONDIS.

3) BYDGOSZCZ REMONDIS m. Bydgoszcz, ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz, dla której instalacjami zastępczymi, w przypadku awarii RIPOK lub niemożności przyjmowania odpadów z innych przyczyn są: BYDGOSZCZ PRONATURA, BYDGOSZCZ CORIMP i WAWRZYNKI gm. Żnin.

4) GIEBNIA gm. Pakość, 88-170 Pakość, dla której instalacjami zastępczymi, w przypadku awarii RIPOK lub niemożności przyjmowania odpadów z innych przyczyn są: BYDGOSZCZ PRONATURA i BYDGOSZCZ CORIMP.

5) WAWRZYNKI gm. Żnin, 88-400 Żnin, dla której instalacjami zastępczymi, w przypadku awarii RIPOK lub niemożności przyjmowania odpadów z innych przyczyn są: BYDGOSZCZ PRONATURA, BYDGOSZCZ REMONDIS i GIEBNIA gm. Pakość.

6) SŁUŻEWO gm. Aleksandrów Kujawski, ul. Polna 87, 87-710 Służewo, dla której instalacjami zastępczymi, w przypadku awarii RIPOK lub niemożności przyjmowania odpadów z innych przyczyn są: BYDGOSZCZ PRONATURA, BYDGOSZCZ REMONDIS i WAWRZYNKI gm. Żnin.

7) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., MPO TORUŃ

 

Zakres i zasady funkcjonowania poszczególnych instalacji do czasu rozbudowy, jak i plany rozbudowy oraz inne szczegóły dotyczące instalacji regionalnych i gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

Miejsca zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz.

Rok 2018

Odpady nie ulegające biodegradacji

Kod odpadów6)

Nazwa instalacji,

do której zostały przekazane odpady komunalne

Adres instalacji11)

200301

REMONDIS

Bydgoszcz Sp. z o. o

ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

150106

REMONDIS

Bydgoszcz Sp. z o. o

ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

200307

REMONDIS

Bydgoszcz Sp. z o. o

ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

150102

REMONDIS

Bydgoszcz Sp. z o. o

ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

150107

REMONDIS Glass Recycling Sp. z o.o

ul. Wawelska 107

64-920 Piła

150107

RHENUS Recycling Polska

ul. Wawelska 107

64-920 Piła

170107

PUK Taro Sp z o.o.

Kruszyniec 13

86-014 Sicienko

170107

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość

Składowisko odpadów komunalnych w Giebni

200301

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

150106

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

150107

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

200132

MD-proeco sp. z o. o

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

170107

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

200203

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

200307

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

170904

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

170203

MKUO ProNatura

Sp z. o. o

 

ul. Ernsta Petersona  22 85-862 Bydgoszcz

Stacja Segregacji ul. Prądocińska 28

85-893 Bydgoszcz

200133*

MD-proeco sp. z o. o

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

 

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

Kod odpadów6)

Nazwa instalacji,

do której zostały przekazane odpady komunalne

 

Adres instalacji11)

150101

REMONDIS

Bydgoszcz Sp. z o. o

ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

200201

REMONDIS

Bydgoszcz Sp. z o. o

ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

150101

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

200201

RIPOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„CORIMP” sp. z o. o 

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

 

 

 

3)   Informacja o osiągniętych przez Gminę Dobrcz w 2018 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

            Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Dobrcz informuje o osiągniętych w roku 2018 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

            Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 1,068 %

            Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 55,17%

            Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 99,81 %

 

 

 

 

 

4. Informujemy, że na terenie Gminy Dobrcz w 2018 r. funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się w Magdalence na terenie, którego zarządza Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu.

„PSZOK” był  czynny w następujących godzinach;

we wtorki w godzinach od 11:00 do 17:00

w piątki w godzinach od 13.00 do 19.00

co drugą sobotę w godzinach 10:00-18:00

 

5. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz

 

P.U.K. Corimp Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

 

6.Punkty zbiórki baterii

 

Lp

Nazwa szkoły

 

Adres

1

Szkoła Podstawowa w Dobrczu

ul. Długa 33

86-022 Dobrcz

2

Szkoła Podstawowa w Kotomierzu

ul. Koronowska 2

86-022 Dobrcz

3

Szkoła Podstawowa w Wudzynie

ul. Zamkowa 12 Wudzyn

86-022 Dobrcz

4

Szkoła Podstawowa w Kozielcu

Kozielec 24

86-022 Dobrcz

5

Szkoła Podstawowa w Dobrczu w Strzelcach Górnych

Strzelce Górne 47

86-022 Dobrcz

6

Szkoła Podstawowa w Borównie

Borówno

ul. Szkolna 13

86-022 Dobrcz

 

7. Punkty zbiórki leków

 

Lp

Nazwa

 

Adres

1

Punkt apteczny w Kotomierzu

Kotomierz

ul. Koronowska 4

86-022 Dobrcz

2

Apteka Nova w Dobrczu

Anna Świątek

Dobrcz

ul. Ogrodowa 2b

86-022 Dobrcz

3

Agnieszka Klyszczyńska

Apteka Centrum

Dobrcz

ul. Długa 28

86-022 Dobrcz

 

8. Punkt zbiórki sprzętu elektronicznego

Na terenie Gminy Dobrcz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można pozbywać się bezpłatnie, wyrzucając go do specjalnego kontenera, umieszczonego na terenie PSZOK-u w Magdalence.