Gmina Dobrcz

Punkt Konsultacyjno-Poradniczy

W ramach działań profilaktycznych, edukacyjnych  kierowanych do dorosłej społeczności lokalnej od 1992 roku działa na terenie Gminy Dobrcz PUNKT KONSULTACYJNO-PORADNICZY, zwany dalej Punktem Konsultacyjnym.  Jest on pomostem, który łączy mieszkańców danego terenu, na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej, z zakładami lecznictwa odwykowego. Zadaniem punktu nie jest samodzielne prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu.  Z Punktu korzystają również wszyscy mieszkańcy gminy wymagający pomocy specjalisty.

Główne zadania Punktu to:

W Punkcie Konsultacyjno – Poradniczym konsultacje prowadzą tacy specjaliści jak: Psycholog, Psychiatra, Kurator zawodowy, Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Terapeuta ds. uzależnień.

Terminy Konsultacji Specjalistów w Punkcie Konsultacyjno - Poradniczym

L.p.

Specjalista

Termin

Godzina

1

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Krystyna Kotowicz

 poniedziałek
wtorek

środa

10.00 – 12.00
10.00 - 15.00
9.l00 - 12.00

2

Psycholog –

Joanna Słowińska

każdy wtorek

16.15 – 19.15

3

 

Psychiatra –

Wojciech Kosmowski

 

 

 

Terapeuta środowiskowy

24.01

06.03

22.05

24.07

18.09

27.11

21.02

17.04

19.06

28.08

09.10

11.12

12.00 – 14.30

 

 

 

 

 

12.00-13.00
(od godz.13.00 wizyty w domu pacjenta)

4

 Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Kurator zawodowy
Aleksander Rogowski

 

każda środa

16.30 – 19.30

5

 Psycholog - Psychoterapeuta

Magdalena Brabec

 

każda środa

11.00 – 14.00

Wszystkie porady udzielane są w Punkcie Konsultacyjno - Poradniczym w Dobrczu, ul. Długa 30.

Zapisy na Konsultacje przyjmowane są pod numerem telefonu: 0 52 364 10 21