Konsultacje z mieszkańcami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Konsultacje programu rewitalizacji
27 października 2017

Konsultacje programu rewitalizacji

Gmina Dobrcz opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz. Wójt Gminy Dobrcz zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Konsultacje programu rewitalizacji