WYDANIE INFORMACJI ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

• W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych wodociągowych bądź kanalizacyjnych - pobierz wniosek.

• W celu otrzymania informacji o możliwości przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Gminy Dobrcz należy złożyć wniosek o wydanie informacji – pobierz wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

• kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

• dowód wpłaty

Opłata za wydanie warunków wynosi  60,00 zł brutto

Opłata za wydanie informacji wynosi 24,00 zł brutto

WSZELKIE OPŁATY NALEŻY UIŚCIĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W KASIE LUB NA KONTO ZUK : 98 8142 1062 0000 1081 2000 0001