Gmina Dobrcz

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK jest czynny
- w każdą środę w godzinach 10:00 - 18:00
- w każdą sobotę
w godzinach 8:00 - 16:00.

Artykuły