Gmina Dobrcz

GMINA

Artykuły

Przejdź do - Przetarg - upływa czas wpłaty wadium
18 września 2020

Przetarg - upływa czas wpłaty wadium

21 sierpnia br. Wójt Gminy Dobrcz ogłosił przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne. Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 10.00 w salce narad GOK w Dobrczu przy ul. Długiej 52 (tzw. salka bankowa). Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 września  2020 r. na konto Urzędu Gminy w Dobrczu Nr   47 8142 1062 0000 0345 2000 0007 Oddz/BS Dobrcz. Tytuł wpłaty wadium powinien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na konto Gminy Dobrcz.

Przejdź do - Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę  nieruchomości  - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne
15 września 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne

Przypominamy o ogłoszonym przez Wójta Gminy Dobrcz w dniu 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne.
Nieruchomości dotychczas były użytkowane rolniczo. Wydzierżawiane są na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Bydgoskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 10.00 w salce narad GOK w Dobrczu przy ul. Długiej 52 (tzw. salka bankowa).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne
Przejdź do - Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę  nieruchomości  - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne
24 sierpnia 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne

Przedmiotem przetargu są nieruchomości wymienione w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia  29.07.2020 roku. Nieruchomości dotychczas były użytkowane rolniczo. Wydzierżawiane są na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Bydgoskiego. Termin i miejsce przetargu:  Przetarg  na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 10.00 w salce narad Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52 (tzw. salka bankowa).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne
Przejdź do - Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego
10 sierpnia 2020

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: tel. 22 11 22 111 e-mail: bon@zus.pl

Czytaj więcej o: Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego