Gmina Dobrcz

Strona główna

Powiększ zdjęcie Egzamin
19 lipca 2019

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży..."

W dniu 10 lipca 2019r. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrcz. W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: Kierownik Oświaty Anna Kutkowska, eksperci z listy MEN, przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych. Do tegorocznego egzaminu przystąpiło pięciu nauczycieli, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy zdali egzamin pomyślnie.

Czytaj więcej o: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży..."
Powiększ zdjęcie
16 lipca 2019

Sportowcy uczcili pamięć Czesława Musialika i Wiesława Drobienko

13 lipca 2019 roku na "Orliku" w Dobrczu rozegrano po raz trzeci turniej piłki nożnej im. Czesława Musialika i Wiesława Drobienko, dla przypomnienia, 2 zasłużonych działaczy sportowych w gminie Dobrcz.

Czytaj więcej o: Sportowcy uczcili pamięć Czesława Musialika i Wiesława Drobienko
Powiększ zdjęcie
16 lipca 2019

Zakończenie pierwszego turnusu w Szafirku

Pomimo, że projekt „Dzienny Dom Pobytu” realizowany jest od października ubiegłego roku, to zarówno podopieczni jak i kadra bardzo się ze sobą zżyli. W piątek, 12 lipca w rodzinnej atmosferze, na świeżym powietrzu, przy ognisku i muzyce seniorzy kończyli turnus. Spotkanie było okazją do wielu wzruszających pożegnań.

Czytaj więcej o: Zakończenie pierwszego turnusu w Szafirku
Powiększ zdjęcie
16 lipca 2019

Klub Integracji Społecznej już działa

Klub Integracji Społecznej prowadzony w oparciu o Nowy Profil Usług Reintegracyjnych już działa. Objął wsparciem 12 beneficjentów - mieszkańców naszej gminy, osoby wykluczone zawodowo i społecznie.

Czytaj więcej o: Klub Integracji Społecznej już działa
Powiększ zdjęcie powódź
15 lipca 2019

Szacowanie strat w związku z powodzią

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Dobrcz pod koniec maja 2019 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – powodzi, Wójt Gminy Dobrcz  zwrócił się do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o powołanie gminnej komisji ds. szacowania poniesionych przez rolników strat. Poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Dobrczu (w biurze podawczym lub pokoju nr 3) .

Czytaj więcej o: Szacowanie strat w związku z powodzią