Zakład Usług Komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu

ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
tel. 52-381-89-92/24

NIP: 554-26-97-75  REGON: 092350659

Godziny pracy:
pn.- pt. 7.00-15.00

Kasa czynna:
pn.-pt. 7.15-14.45

http://www.zuk.dobrcz.pl/

 

KIEROWNIK

tel. 52-381-89-92

POGOTOWIE D/S WODOCIAGÓW

tel. 600-226-024

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Dobrczu z dnia 18.12.1998r. Nr III/34/98, jako zakład budżetowy. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżąca i nieprzerwana obsługa mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb. W tym celu Zakład podejmuje produkcję i świadczenie usług w zakresie:

1. Naprawy, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych.
2. Wydawanie warunków wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Uzgadnianie projektów pod względem kolizji z urządzeniami wod-kan i melioracyjnymi.

4. Budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
5. Eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowych.

6. Prowadzenia i utrzymania PSZOK w Magdalence.
7. Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz.
8. Konserwacji oświetlenia ulicznego.
9. Budowy i konserwacji obiektów komunalnych.
10. Świadczenia innych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych (CENNIK)

Zakład obsługuje 6 stacji wodociągowych:
- SW Dobrcz , SW Kotomierz, SW Wudzyn , SW Trzeciewiec , SW Trzeciewiec, SW Strzelce Górne

Jakość wody jest systematycznie kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH INFORMUJE, ŻE NIE ZAJMUJE SIĘ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI STAŁYCH !!!!

Artykuły

Przejdź do - Jarzębinowa bez wody. Awaria wodociągu.
17 sierpnia 2020

Jarzębinowa bez wody. Awaria wodociągu.

W dniu dzisiejszym w godz. 8:00 - 15:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpią utrudnienia w dostawie wody na ul. Jarzębinowej i ulicach przyległych w Dobrczu.

Prosimy o wyrozumiałość.

Przejdź do - Przeszedł na zasłużoną emeryturę
16 lipca 2020

Przeszedł na zasłużoną emeryturę

Pan Józef Paśko, wieloletni pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, przeszedł na zasłużoną emeryturę. W ZUK zajmował się budową i eksploatacją wodociągów. Aktywność zawodową w zakładzie rozpoczął z dniem 1 stycznia 1999 roku, czyli z początkem istnienia jednostki. Prędzej działał w Gminnej Spółce Wodnej. Niech emerytura będzie okresem odpoczynku, rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Życzymy wielu przyjemności!

Przejdź do - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r.
3 lipca 2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, przeprowadził badania laboratoryjne z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r. pochodzącej z wodociągów publicznych: Kotomierz, Strzelce Górne, Dobrcz, Wudzyn oraz Trzeciewiec II i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. 

Przejdź do - Susza
27 kwietnia 2020

Susza

W związku z brakiem opadów i pogłębiającą się suszą, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągów gminnych, mając na względzie konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów socjalno - bytowych dla odbiorców, zwracam się z apelem do Mieszkańców Gminy Dobrcz o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

Czytaj więcej o: Susza
Przejdź do - Kontrole posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
28 lutego 2020

Kontrole posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu informuje, iż od dnia 2.03.2020r. rozpoczyna sukcesywną kontrolę posesji pod względem nielegalnych przyłączy i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Czytaj więcej o: Kontrole posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pliki do pobrania