Zakład Usług Komunalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Usług Komunalnych

ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
tel. 52-381-89-92
tel. fax 052-381-89-24

Godziny pracy :
pn.- pt. 7.00-15.00

Kasa czynna :
pon.-pt 7:15 - 14:45

 www:  http://www.zuk.dobrcz.pl/

 KIEROWNIK
TOMASZ KURZAWSKI
tel. 604-480-545

SPECJALISA D/S WODOCIAGÓW
JÓZEF PAŚKO
tel. 600-226-024

 SPECJALISTA D/S REMONTOWO-BUDOWLANYCH
JERZY DUDA
tel. 600-806-517

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Dobrczu z dnia 18.12.1998r. Nr III/34/98, jako zakłada budżetowy. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżąca i nieprzerwana obsługa mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb. W tym celu Zakład podejmuje produkcję i świadczenie usług w zakresie:

1. Naprawy, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych.
2. Wydawanie warunków wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Uzgadnianie projektów pod względem kolizji z urządzeniami wod-kan i melioracyjnymi.
4. Budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

5. Eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowych.
6. Prowadzenia i utrzymania PSZOK w Magdalence.
7. Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz.
8. Konserwacji oświetlenia ulicznego.
9. Budowy i konserwacji obiektów komunalnych.
10. Świadczenia innych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych (CENNIK)

Zakład obsługuje 6 stacji wodociągowych:
- SW Dobrcz , SW Kotomierz, SW Wudzyn , SW Trzeciewiec , SW Trzeciewiec, SW Strzelce Górne

Jakość wody jest systematycznie kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć:

• kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

- dowód wpłaty

Opłata za wydanie warunków wynosi  60 zł brutto.

WSZELKIE OPŁATY NALEŻY UIŚCIĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W KASIE LUB NA KONTO ZUK : 98 8142 1062 0000 1081 2000 0001

 

STAN WODOMIERZA

Podanie stanu licznika wodomierza można wykonać również za pomocą poniższych sposobów jeżeli nie mogą Państwo być w lokalu w czasie planowanej wizyty inkasenta:

 1. Osobiście :
  Zuk Dobrcz

ul. Jesionowa 9 Dobrcz
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 1. Telefonicznie:
  tel. 52 381 89 24
  Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 2. Elektronicznie:
  zuk.dobrcz@onet.eu

 

TRANSPORT PUBLICZNY

Od września 2013 roku ZUK Dobrcz został zleceniobiorcą świadczącym usługę przewozu osób na wyznaczonych przez zleceniodawce tj., Frbus Group sp. z o.o. liniach komunikacyjnych o nr 101-105 w ramach których, świadczone są także dowozy szkolne.

Rozkład jazdy: http://www.frbus.pl/rozklad.php?idg=1&idm=1

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdy wtorek w godz: 11:00-17:00 i piątek w godzinach: 13:00-19:00 oraz w następujące soboty w godzinach 10:00-18:00

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH INFORMUJE, ŻE NIE ZAJMUJE SIĘ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI STAŁYCH !!!!

Artykuły

Przejdź do - Dzielny pracownik
31 lipca 2018

Dzielny pracownik

Jedno z przysłów mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak może powiedzieć rodzina Krause z Sienna, którą dotknęło nieszczęście.

Czytaj więcej o: Dzielny pracownik
Przejdź do - Ceny wody
25 lipca 2018

Ceny wody

Zakład Usług komunalnych informuje o zmianie ceny wody i ścieków.

Czytaj więcej o: Ceny wody
Przejdź do - Nowa strona Zakladu Usług Komunalnych w Dobrczu
Przejdź do - Elektroniczna faktura za wodę
8 czerwca 2017

Elektroniczna faktura za wodę

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu w celu usprawnienia sposobu przekazywania stanu liczników wody zachęca do korzystanie z faktur wysyłanych w formie elektronicznej, tzw. E-FAKTURA.

Czytaj więcej o: Elektroniczna faktura za wodę
Przejdź do - Dzień pracownika Gospodarki Komunalnej
10 maja 2017

Dzień pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala złożył wszystkim pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu najserdeczniejsze życzenia.

Czytaj więcej o: Dzień pracownika Gospodarki Komunalnej