Zakład Usług Komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu

ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
tel. 52-381-89-92/24

NIP: 554-26-97-75  REGON: 092350659

Godziny pracy:
pn.- pt. 7.00-15.00

Kasa czynna:
pn.-pt. 7.15-14.45

http://www.zuk.dobrcz.pl/

 

KIEROWNIK

tel. 52-381-89-92

POGOTOWIE D/S WODOCIAGÓW

tel. 600-226-024

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Dobrczu z dnia 18.12.1998r. Nr III/34/98, jako zakład budżetowy. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżąca i nieprzerwana obsługa mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb. W tym celu Zakład podejmuje produkcję i świadczenie usług w zakresie:

1. Naprawy, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych.
2. Wydawanie warunków wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Uzgadnianie projektów pod względem kolizji z urządzeniami wod-kan i melioracyjnymi.

4. Budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
5. Eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowych.

6. Prowadzenia i utrzymania PSZOK w Magdalence.
7. Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz.
8. Konserwacji oświetlenia ulicznego.
9. Budowy i konserwacji obiektów komunalnych.
10. Świadczenia innych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych (CENNIK)

Zakład obsługuje 6 stacji wodociągowych:
- SW Dobrcz , SW Kotomierz, SW Wudzyn , SW Trzeciewiec , SW Trzeciewiec, SW Strzelce Górne

Jakość wody jest systematycznie kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH INFORMUJE, ŻE NIE ZAJMUJE SIĘ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI STAŁYCH !!!!

Artykuły

Przejdź do - Susza
27 kwietnia 2020

Susza

W związku z brakiem opadów i pogłębiającą się suszą, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągów gminnych, mając na względzie konieczność utrzymania stałych dostaw wody do celów socjalno - bytowych dla odbiorców, zwracam się z apelem do Mieszkańców Gminy Dobrcz o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.

Czytaj więcej o: Susza
Przejdź do - Kontrole posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
28 lutego 2020

Kontrole posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu informuje, iż od dnia 2.03.2020r. rozpoczyna sukcesywną kontrolę posesji pod względem nielegalnych przyłączy i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Czytaj więcej o: Kontrole posesji w zakresie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przejdź do - Sprzedaż drewna opałowego, liściastego, pozyskanego z wycinki drzew, z terenu Gminy Dobrcz.
10 lutego 2020

Sprzedaż drewna opałowego, liściastego, pozyskanego z wycinki drzew, z terenu Gminy Dobrcz.

SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu ogłasza sprzedaż drewna opałowego, liściastego, pozyskanego z wycinki drzew, z terenu Gminy Dobrcz. Sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zapasów.
- cena 50 zł m3 brutto niełupane (ok 1,0 m długości)
- cena 100 zł m3 brutto łupane (ok 0,3 m długości)

Czytaj więcej o: Sprzedaż drewna opałowego, liściastego, pozyskanego z wycinki drzew, z terenu Gminy Dobrcz.
Przejdź do - Woda w Wudzynie jest przydatna do spożycia
1 października 2019

Woda w Wudzynie jest przydatna do spożycia

W dniu 09.04.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w lutym w Wudzynie – stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Wudzyn gm. Dobrcz (graniczna wartość manganu i żelaza).

Czytaj więcej o: Woda w Wudzynie jest przydatna do spożycia
Przejdź do - Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych
24 września 2019

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie co najmniej średnie i roczny staż pracy na podobnym stanowisku;

Czytaj więcej o: Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych

Pliki do pobrania